Walne Zebranie KAAS

Powiększ Czcionkę:

 

 

  Zarząd KAAS zaprasza na VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia dnia 20.03.2019 r. o godz. 10 .30. do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18.

                                                Aula ( Sala Rektorska).

 

PORZĄDEK VIII WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW

 

 1.Otwarcie zebrania.

 

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta - głosowanie

 

a/ stwierdzenie quorum - ważności zebrania w pierwszym terminie na podstawie listy

 

obecności

 

b/ w przypadku braku quorum ogłoszenie zebrania w drugim terminie

 

 

3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku zebrania- głosowanie.

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie

 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- głosowanie.

 

6. Przedstawienie sprawozdań z Realizacji Planu Działalności KAAS zakresie rzeczowym

 

i finansowym za 2018r

.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zakresu merytorycznej działalności finansowej

 

KAAS w 2018r.

 

 

a/ głosowanie i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu .

 

 

8. Przedstawienie rzeczowego Planu Działalności KAAS i Preliminarza wydatków na 2019r.

 

a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plany.

 

9. Przedstawienie podjętych uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków

 

10. Informacja o działalności bieżącej Zarządu.

 

11. Wolne wnioski.

 

12. Zakończenie zebrania

 

 

Dojazd na VIII WALNE KAAS do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej :

z Zabobrza - autobusem linii nr 12;

z miasta - autobusem linii nr 1;

z Cieplic - autobusem linii nr 23.

Należy wysiąść z autobusu na przystanku o nazwie: Anieli Krzywoń i przejść ok. 100 m do budynku uczelni .

 
Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze znajdują się do wglądu w siedzibie KAAS ul.Oś.Robotnicze 49A w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 od dnia 05.03.2019 r do dnia 19.03.2019r

Kliknij na link!

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież