Odwołanie spotkania w dniu 21.03.2019r

Powiększ Czcionkę:

Zarząd KAAS odwołuje spotkanie z cyklu " III czwartek każdego miesiąca spotkanie Zarządu z członkami"w dniu 21.03.2019 r ponieważ spotykamy się dnia 20.03.2019 r na Walnym zebraniu KAAS. Zapraszamy na miesiąc kwiecień.

 

 

 

 

Walne Zebranie KAAS

Powiększ Czcionkę:

 

 

  Zarząd KAAS zaprasza na VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia dnia 20.03.2019 r. o godz. 10 .30. do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18.

                                                Aula ( Sala Rektorska).

 

PORZĄDEK VIII WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW

 

 1.Otwarcie zebrania.

 

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta - głosowanie

 

a/ stwierdzenie quorum - ważności zebrania w pierwszym terminie na podstawie listy

 

obecności

 

b/ w przypadku braku quorum ogłoszenie zebrania w drugim terminie

 

 

3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku zebrania- głosowanie.

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie

 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- głosowanie.

 

6. Przedstawienie sprawozdań z Realizacji Planu Działalności KAAS zakresie rzeczowym

 

i finansowym za 2018r

.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zakresu merytorycznej działalności finansowej

 

KAAS w 2018r.

 

 

a/ głosowanie i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu .

 

 

8. Przedstawienie rzeczowego Planu Działalności KAAS i Preliminarza wydatków na 2019r.

 

a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plany.

 

9. Przedstawienie podjętych uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków

 

10. Informacja o działalności bieżącej Zarządu.

 

11. Wolne wnioski.

 

12. Zakończenie zebrania

 

 

Dojazd na VIII WALNE KAAS do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej :

z Zabobrza - autobusem linii nr 12;

z miasta - autobusem linii nr 1;

z Cieplic - autobusem linii nr 23.

Należy wysiąść z autobusu na przystanku o nazwie: Anieli Krzywoń i przejść ok. 100 m do budynku uczelni .

 
Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze znajdują się do wglądu w siedzibie KAAS ul.Oś.Robotnicze 49A w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 od dnia 05.03.2019 r do dnia 19.03.2019r

Kliknij na link!

Polityka senioralna w Kotlinie Jeleniogórskiej

Powiększ Czcionkę:

Polityka senioralna w Kotlinie Jeleniogórskiej

polityka senioralnax400Karkonoska Grupa Inicjatyw Senioralnych i Obywatelskich przy współudziale KSON i KAAS w Jeleniej Górze zaprosiła Seniorów gmin powiatu jeleniogórskiego i miasta Jelenia Góra do udziału w badaniu ankietowym, które miało zidentyfikować rzeczywiste lokalne potrzeby osób starszych.

Wyniki badania ankietowego stanowią podstawę do opracowania katalogu potrzeb i zakresu działań zmierzających do poprawy jakości życia seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Ponadto wyniki te jako istotne subregionalne dopełnienie Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce oraz kierunków polityki zdrowotnej i społecznej określonych w Strategii Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2030 pozwolą na sformułowanie zadań o zasięgu lokalnym i regionalnym, które zostaną przedstawione władzom samorządowym jako propozycja strategicznych działań w ramach społecznie oczekiwanej polityki senioralnej w regionie Karkonoszy.

Ankietę przeprowadzono w drugim półroczu 2018 roku na terenie Jeleniej Góry i miejscowości powiatu jeleniogórskiego.

Szczegółowe wyniki ankiety dostępne będą wkrótce na stronie www.kson.pl i www.kaas.pl.

Ankietę przygotowano przy pomocy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, zaangażowaniu Wolontariuszy i seniorów, zaś za jej ostateczne społeczne opracowanie serdecznie dziękujemy Panu mgr Arturowi Zuchewiczowi z Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich.  

w załączeniu pełny dokument

Załączniki:
Pobierz plik (Polityka senioralna_2019.pdf)Polityka senioralna_2019.pdf 333 kB

Spotkanie czwartkowe/II

Powiększ Czcionkę:

ZAPRASZA SERDECZNIE

na czwartkowe spotkanie  integracyjne Członków KAAS

w cyklu Czwartkowych Spotkań Zarządu KAAS i Spotkań z Ciekawymi Ludźmi

Wiktorem Gumprecht

Wiktor Gumprecht

Pilot wycieczek,przewodnik sudecki górski,przewodnik GOT.

Od kilkunastu lat kierownik Rajdu na Raty,

przewodnik i współogranizator wycieczek autokarowo-pieszych po Sudetach polskich i czeskich .

SPOTKANIE w dniu 21 luty 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie KAAS

w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

 dla wszystkich Członków i organizacji zrzeszonych w KSON.

Z A P R A S Z A M Y .

                       Z A R Z Ą D   K A A S

Zebranie

Powiększ Czcionkę:

KAAS

Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów i PROFI-AKADEMIA Szkoła Językowa w Mirsku, informkują że

w dniu 07.02.2019 r .odbędą się spotkania informacyjne odnośnie kursu komputerowego bezpłatnego.

 I spotkanie o godz.9.00 ,II spotkanie o godz.10.00 , III spotkanie o godz.11.00.Spotkania odbędą się w Jeleniej Górze

ul.Krótka12  II piętro Szkola Językowa.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Spotkania czwartkowe

Powiększ Czcionkę:

Na czwartkowym spotkaniu 17 stycznia 2019 roku w cyklu Spotkań z Ciekawymi Ludźmi Członkowie Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze gościli Macieja Zawieruchę – fitoterapeutę.
Temat „ZIOŁA W NASZYM ŻYCIU” i osoba prowadząca zapewniły wyjątkową frekwencję i zainteresowanie słuchaczy. Multimedialną prezentację i bezpośrednią barwną narrację przedstawił Pan Zawierucha w wielu aspektach. O ziołach w wieku senioralnym. O zmianach zachodzących w psychice i organizmie człowieka wraz z procesem starzenia się. O problemach zdrowotnych w wieku dojrzałym. O interakcjach między ziołami i lekami. O właściwościach leczniczych ziół, na przykład liści czarnej jagody leśnej, mniszka lekarskiego, piołunu, morwy, głogu, aronii, czarnego bzu, aksamitki, nawłoci i wielu innych. O zastosowaniu pokrojonych liści niektórych ziół do sałatek na przykład liści mniszka lekarskiego, żywokostu, krwawnika i innych. O tarczycy bajkalskiej. O smakołykach na bazie ziół. O zagrożeniach przy zbieraniu i spożywaniu niektórych ziół na przykład krwawnika, konwalii, naparstnicy. O żeń-szeniu rosnącym kiedyś w Karkonoszach. O konieczności konsultacji z lekarzem prowadzącym przed wprowadzeniem ziół do codziennego użytku.
To była niezwykła opowieść, w którą włączali się aktywnie seniorzy z pytaniami a także ze swoim doświadczeniem i wiedzą na temat uprawiania ziół i ich stosowania.
Na zakończenie Pan Maciej zaserwował herbatę wg swojej receptury, którą zaparzył w dzbanku i poczęstował wszystkich uczestników spotkania.
MJ

spotkanie cykliczne czwartkowe-2

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Powiększ Czcionkę:
KAAS
 

                                                        Zaprasza na

 

                      Spotkanie Integracyjne z okazji    

                                                               

 

                                                                     Międzynarodowego Dnia Kobiet

 

 

    

                                

Dnia 01.marca 2019 r o godz.16.00 -22.00 w "Sali Arka" al.Jana Pawła II Zabobrze (przy kościele)

muzyka taneczna,poczęstunek .

Wstęp 45zł/osoba członkowie KAAS

Wstęp 55zł/ osoba nie członkowie KAAS

 

Zapisy i opłaty przyjmowane są do dnia 19.02.2019 r w biurze KAAS pok.13 w każdy wtorek od godz.10.00-1200

 

Spotkanie integracyjne dofinansowane przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pana Jerzego Łużniaka

Jak oswoić lęk przed samotnością

Powiększ Czcionkę:

monaxiax400Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze Z A P R A S Z A Członków Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów do uczestnictwa w warsztatach „JAK OSWOIĆ LĘK PRZED SAMOTNOŚCIĄ”

Warsztaty prowadzi psycholog Ewa Knychas w każdy piątek w siedzibie KSON Jelenia Góra,
Osiedle Robotnicze 47 A
1 lutego 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo
8 lutego 2019 r. godz. 11.oo - 13.oo
15 lutego 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów na spotkania tematyczne

Powiększ Czcionkę:

senior finanseZapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów na spotkanie tematyczne:

„Oswajamy finanse” cykl spotkań podczas, których zaproszeni pracownicy banków w sposób przystępny i zrozumiały przedstawią możliwości związane z zakładaniem i obsługą kont bankowych, kart płatniczych, lokat i kredytów. Spotkania odbędą się 23.01 w godzinach od 11.00 – 13.00

„Oswajamy nasz budżet” cykl spotkań doradczych dotyczących prawidłowego planowania budżetu domowego. Spotkanie odbędzie się 30.01 w godzinach od 11.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów zainteresowanych bezpiecznym korzystaniem z instrumentów finansowych oferowanych przez banki.

Spotkania odbędą się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra  

Zaproszenie na spotkanie czwartkowe

Powiększ Czcionkę:

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

na czwartkowe spotkanie integracyjne Członków KAAS

w cyklu Czwartkowych Spotkań Zarządu KAAS i Spotkań z Ciekawymi Ludźmi

Maciejem ZAWIERUCHĄ

ANIMATOREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,

DYPLOMOWANYM ZIELARZEM FITOTERAPEUTĄ

na temat: „ZIOŁA W NASZYM ŻYCIU”

w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie KAAS

w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

SPOTKANIE dla wszystkich Członków organizacji zrzeszonych w KSON.

Z A P R A S Z A M Y .

 

                       Z A R Z Ą D   K A A S