Uwaga
  • Lack of access rights - File 'http:/www.jelonka.com/gfx/arrow.gif'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.jelonka.com/gfx/arrow.gif'

Zawiadomienie

Powiększ Czcionkę:
                                                                         
 KAAS
               
                                                                        58-500 Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47A
                                                                      ……………………………………………………………………………………………
 
 
 
                                                                               Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów niniejszym zaprasza Członków KAAS na  VII  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia  w dniu  31. 01. 2018r.  na godz. 10.30 pierwszy termin  .
Zebranie odbędzie się w  Jeleniogórskim Centrum Kultury   w Jelenie Górze ul. 1-go Maja 60 w pomieszczeniu  Restauracji   „RELAX”- boczna sala .
 
PORZĄDEK  VII  WALNEGO ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW  KARKONOSKIEJ AKADEMII  AKTYWNYCH  SENIORÓW                                                                                        
1.  Otwarcie zebrania.                                                                                                                                                                           
2.  Wybór Przewodniczącego zebrania i protokólanta- głosowanie                   
a/  stwierdzenie  quorum  - ważności zebrania w pierwszym  terminie na podstawie listy  obecności                                 .     
b/ w przypadku braku quorum ogłoszenie zebrania w drugim terminie 
3.  Zatwierdzenie  Regulaminu  i  porządku zebrania   - głosowanie.
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie 
5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- głosowanie.
6.   Informacja o działalności  Zarządu za okres kadencji , roku 2017 i bieżącej.                                                                            .   
- sprawozdanie z działalności Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych  Stowarzyszenia                                                  .   
 - sprawozdanie z działalności Zarządu na rzecz Członków  Stowarzyszenia                                                                            .   
 -sprawozdanie  z działalności Zarządu w zakresie  spraw finansowych Stowarzyszenia                                                       
7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zakresu merytorycznej  działalności  finansowej  KAAS  w 2017r.                                .   
a/ głosowanie i podjęcie  uchwały  o udzielenie absolutorium dla Zarządu .
8. Przedstawienie rzeczowego Planu Działalności KAAS i  Preliminarza wydatków   na 2018r.                                                   .   
a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plany. 
9.  Wniosek o powiększenie składu Zarządu KAAS  do 9 osób.                                                                                                       .     
a/  głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej powiększenie składu zarządu  do 9 osób.
10. Wybór  Członków Zarządu KAAS                                                                                                                                                   .     
a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Członków do Zarządu KAAS 
11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                           .   
 a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Członków do Komisji   Rewizyjnej  KAAS
12.  Przedstawienie podjętych uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
13.  Wolne wnioski.
14.  Zakończenie  zebrania
 
Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze znajdują się do wglądu w siedzibie KAAS ul.Oś.Robotnicze 49A w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 od dnia 09.01.2018 r do dnia 30.01.2018r
 
 
Sekretarz                                                                                         
………………………. 
Halina Gajewska                                       

Karkonoska Telewizja Integracyjna

Powiększ Czcionkę:

Karta parkingowa

Powiększ Czcionkę:

Znaczenie ma nie tylko litera, ale także duch prawa – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowej

Rzecznik Praw Oby stronaX400Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Osoby te mogą uzyskać nową kartę parkingową na podstawie starego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że: legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności i przyczyną niepełnosprawności są schorzenia narządu ruchu lub schorzenia neurologiczne, a dotychczasowe orzeczenie zawiera informację (tzw. „wskazanie”), że spełniały warunki do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Pani A. S. wystąpiła do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. z wnioskiem o wydanie karty parkingowej na powyższych zasadach. Jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a przyczynami jej niepełnosprawności są choroby narządu ruchu i neurologiczne. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. odmówił jednak wydania karty parkingowej, a Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Wnioskodawczyni na tę odmowę. Powodem było to, że przedłożone przez nią orzeczenie o niepełnosprawności nie zawierało „wskazania” o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Problem polegał na tym, że w czasach, z których pochodziło (nadal ważne) orzeczenie o niepełnosprawności Wnioskodawczyni (1999 r.), nie zamieszczano jeszcze „wskazań” o uprawnieniu do karty parkingowej. Ten element formalny orzeczenia wprowadzono dopiero w 2002 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na tę okoliczność we wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze kasacyjnej. W wyroku wydanym 13 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Rzecznikowi. Stwierdził, że w takiej sytuacji – skoro z treści orzeczenia o niepełnosprawności jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni spełnia przesłankę „znacznie ograniczonych możliwości poruszania się” – nie można odmawiać wydania karty parkingowej. Zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o odmowie wydania karty parkingowej zostały uchylone. 

artykuł z:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/znaczenie-ma-nie-tylko-litera-ale-takze-duch-prawa-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego

Życzenia

Powiększ Czcionkę:
 
           Życzymy Wam i Waszym bliskim
           Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 
           rodzinnego ciepła i dużo radości, 
           a w Waszych pięknych duszach 
           wiele sentymentów... 
           Świąt dających radość 
           i odpoczynek oraz nadzieję na 
           Nowy 2018 rok,żeby był 
           jeszcze lepszy 
           pełen szczęścia i miłości..
 
 Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów

Spotkanie Opłatkowe

Powiększ Czcionkę:

 Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcie opłatka wigilijnego

Zarząd Karkonoskiej Akademii  Aktywnych Seniorów zaprasza na Spotkanie Opłatkowe 

w dniu 14.12.2017r. o godz. 10.00 - 14.00.

Spotkanie odbędzie się w bocznej sali restauracji " Relaks".J.Góra ul.1.Maja

Zapisy i wpłaty przyjmowane są do dnia 12.12.2017 r w sedzibie KAAS

Pok.13. 15zł /osoba 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczasy w Rewalu

Powiększ Czcionkę:
Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów zaprasza członków stowarzyszenia na wczasy w
Rewalu, w pensjonacie " Pod Dębami" - 250m od morza. W terminie: 22.06.-01.07.2018.
Pokoje 2 osobowe, posiadają łazienki, telewizor,czajnik, internet, koc, ręcznik, parawan.
Lodówka na korytarzu.
Koszt pobytu wynosi:  820 zł/os.
Cena zawiera:  przejazd autokarem
                           ubezpieczenie
                           3 posiłki
                           wieczorek taneczny z muzyką na żywo.
Zapisy od 28.11.2017r. w każdy wtorek, od godz. 10  do 12, pokój 13. Zaliczka minimum 150zł.
Informacje pod nr telefonu: 691 730 204, 514 657 745.
Zapraszamy na relaksujący pobyt.

Dzwartek 23.11.2017 r

Powiększ Czcionkę:

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznym czwartkowym

 

spotkaniu integracyjnym z

 

Panem Andrzejem Marchowskim i Panią Joanną Skoczeń

 

z Urzędu Miasta Jelenia Góra na temat:

 

                 SENIORZY W JELENIEJ GÓRZE

 

w dniu 23.listopada 2017 r w świetlicy KSON

 

o godz.12.00

 

Spotkanie otwarte dla wszystkich członków

 

organizacji zrzeszonych w KSON.

 

                                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

                                              ZARZĄD KAAS

Andrzejki 2017 z KAAS

Powiększ Czcionkę:

andrzejki KAASx400Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów zaprasza na Bal Andrzejkowy.

Bankiet z dancingiem odbędzie się w Hotelu Bella w Cieplicach w dniu 30 listopada 2017 roku w godzinach 16:00 - 22:00.

Koszt od osoby 65 zł, w cenie szerokie i "smaczne" menu i świetna zabawa!

Wpłaty przyjmuje Ewa Kusiak w każdy wtorek w godz. 10:00-12:00 w pokoju nr 13w KSON (ul. Osiedle Robotnicze 47a Jelenia Góra) lub na Termach Cieplickich w poniedziałki i piatki w godzinach 7:30-7:50. Wpłaty przyjmowane są do 28 listopada 2017r.

Zapraszamy!!!

Darmowe szczepienia

Powiększ Czcionkę:
 

Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Jeleniej górze chcieliby za naszym pośrednictwem przekazać seniorom ważny komunikat. Od 2 października osoby, które skończyły 65 rok życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie.

Szczepienia wykonywane są w pieciu punktach w Jeleniej Górze. To: Przychodnia „Doktor” przy ulicy Grottgera 10, Przychodnia Zabobrze przy Co należy zrobić aby zostać zaszczepionym? Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty i wybrać się do jednego ze wspomnianych miejsc. Z takiej darmowej usługi medycznej mogą skorzystać tylko mieszkańcy Jeleniej Góry powyżej 65 roku życia. 

- Szczepienia przeciwko grypie są bardzo ważne i potrzebne. – zapewnia Andrzej Marchowski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych UM. – U osób starszych taka choroba nierzadko kończy się powikłaniami, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią. Mam nadzieję, że te szczepienia w okresie zimowym zwiększą bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zachęcam do korzystania z tej możliwości - podkreśla. ulicy Ogińskiego 1B, ZUL „Zdrowie” przy ulicy Mostowej 2, Przychodnia POZ Orle przy ulicy Cieplickiej 83a oraz NZOZ „Lekarz Rodzinny” przy Kopernika 2 i Wrocławskiej 71. Przygotowanych zostało tysiąc szczepionek.
Więcej informacji na temat szczepień w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta przy Placu Ratuszowym 58 w pokoju nr 1. Szczepienia będą realizowane do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów.
 
kopia ze strony www.jelonka com
 

Obniżki i promocje dla seniorów

Powiększ Czcionkę:
Piątek, 13 października 2017, 08:01
Jelenia GóraPaweł Guszała
Mamy ważną informację dla starszych osób. Jeżeli masz 60 lat i więcej to możesz korzystać z licznych upustów. Wystarczy przyłączyć się do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 
 
Kopia z www.jelonka.com