Uwaga
 • Lack of access rights - File 'http:/encrypted-tbn1.gstatic.com/images'
 • Lack of access rights - File 'http:/encrypted-tbn1.gstatic.com/images'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/prezydent.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/mapa.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/fb.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/twitter.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/youtube.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/Ikonka-RSS.png'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/BiuroPrezydenta/bip_27x27.png'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/BiuroPrezydenta/27pxPLwLiczb.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%201.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%202.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%203.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%204.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%205.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%206.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%207.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%208.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%209.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%2010.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%2011.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/kontener/public/news/Wybory%20MRS%2011.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/prezydent.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/mapa.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/fb.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/twitter.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/youtube.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/Ikonka-RSS.png'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/BiuroPrezydenta/bip_27x27.png'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/BiuroPrezydenta/27pxPLwLiczb.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%201.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%202.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%203.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%204.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%205.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%206.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%207.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%208.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%209.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%2010.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/aktualnosci/1/Wybory%20MRS%2011.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/jeleniagora.pl/sites/default/files/styles/kontener/public/news/Wybory%20MRS%2011.jpg'

Wielkanoc 2019 r

Powiększ Czcionkę:

Znalezione obrazy dla zapytania kartka wielkanocna                   

Pełnych radości, pokoju  

                                                                Świąt Wielkiej Nocy

                                                      oraz wiele pomyślności i sukcesów

                                                                       Życzy Państwu

      Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów

Spotkanie III czwartek

Powiększ Czcionkę:

ZAPRASZA SERDECZNIE

na  spotkanie  integracyjne Członków KAAS

w cyklu Czwartkowych Spotkań Zarządu KAAS i Spotkań z Ciekawymi Ludźmi

Henrykiem Duminem

Henryk Dumin   

pt. " Pradawna Magia Wielkanocna "

Etnolog, menedżer kultury, badacz dolnośląskich tradycji i twórca programów ochronnych; autor pionierskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury w kręgu społeczności o przerwanej ciągłości osadniczej skupiających powojennych osiedleńców z Kresów Wschodnich, Bukowiny, Bośni i regionów pozostających w obecnych granicach Polski; prowadził badania na Dolnym Śląsku oraz wśród potomków polskich emigrantów w Brazylii; autor i realizator Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi. Projektodawca i realizator festiwali tradycji, muzyki i teatru, a także wystaw muzealnych i wydawnictw poświęconych tradycjom kultury; jest autorem koncepcji i współautorem serii wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu pt. „Mom jo skarb…” (t.1-3) oraz publikacji o rewitalizacji obiektów zabytkowych dla celów kulturalnych; publicysta prasowy, radiowy i telewizyjny; organizator konferencji naukowych na temat ochrony dziedzictwa kulturowego; kierował instytucjami kultury na Dolnym Śląsku, współtworzył ogólnopolskie procedury ochronne niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Członek Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze. Prowadził zajęcia fakultatywne w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się specjalnością antropologii stosowanej związanej z pozytywnym determinowaniem grup w docieraniu do źródeł własnej tożsamości. Aktualnie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze realizuje program ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie Dolnego Śląska. Laureat Nagrody im. Oskara Kolberga. 

SPOTKANIE w dniu 18. kwiecień 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie KAAS

w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

 dla wszystkich Członków i organizacji zrzeszonych w KSON.

Z A P R A S Z A M Y .

                       Z A R Z Ą D   K A A S

Miejska Rada Seniorów

Powiększ Czcionkę:

Miejska Rada Seniorów 2019-2024

 

W dniu 19 marca 2019 roku odbyło się głosowanie do Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze. Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały nr 20.III.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze. Spośród 46 kandydatów wyłoniono 11 radnych, którzy uzyskali największą ilość głosów.

 

 

Radnymi Miejskiej Rady Seniorów zostali:

 1. Ciechanowski Zdzisław

 2. Dębski Marek

 3. Gardziejewski Tadeusz

 4. Jośko Mirosława 

 5. Lipiński Bartosz

 6. Moskal Anna

 7. Nowak Jan Andrzej

 8. Puszczyński Józef

 9. Robak Czesław

 10. Zagrobelna Barbara

 11. Żuryński Wiktor                                                                                                                                                                                   

Galeria: 
 
 

Odwołanie spotkania w dniu 21.03.2019r

Powiększ Czcionkę:

Zarząd KAAS odwołuje spotkanie z cyklu " III czwartek każdego miesiąca spotkanie Zarządu z członkami"w dniu 21.03.2019 r ponieważ spotykamy się dnia 20.03.2019 r na Walnym zebraniu KAAS. Zapraszamy na miesiąc kwiecień.

 

 

 

 

Walne Zebranie KAAS

Powiększ Czcionkę:

 

 

  Zarząd KAAS zaprasza na VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia dnia 20.03.2019 r. o godz. 10 .30. do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18.

                                                Aula ( Sala Rektorska).

 

PORZĄDEK VIII WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW

 

 1.Otwarcie zebrania.

 

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta - głosowanie

 

a/ stwierdzenie quorum - ważności zebrania w pierwszym terminie na podstawie listy

 

obecności

 

b/ w przypadku braku quorum ogłoszenie zebrania w drugim terminie

 

 

3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku zebrania- głosowanie.

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie

 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- głosowanie.

 

6. Przedstawienie sprawozdań z Realizacji Planu Działalności KAAS zakresie rzeczowym

 

i finansowym za 2018r

.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zakresu merytorycznej działalności finansowej

 

KAAS w 2018r.

 

 

a/ głosowanie i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu .

 

 

8. Przedstawienie rzeczowego Planu Działalności KAAS i Preliminarza wydatków na 2019r.

 

a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plany.

 

9. Przedstawienie podjętych uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków

 

10. Informacja o działalności bieżącej Zarządu.

 

11. Wolne wnioski.

 

12. Zakończenie zebrania

 

 

Dojazd na VIII WALNE KAAS do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej :

z Zabobrza - autobusem linii nr 12;

z miasta - autobusem linii nr 1;

z Cieplic - autobusem linii nr 23.

Należy wysiąść z autobusu na przystanku o nazwie: Anieli Krzywoń i przejść ok. 100 m do budynku uczelni .

 
Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze znajdują się do wglądu w siedzibie KAAS ul.Oś.Robotnicze 49A w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 od dnia 05.03.2019 r do dnia 19.03.2019r

Kliknij na link!

Polityka senioralna w Kotlinie Jeleniogórskiej

Powiększ Czcionkę:

Polityka senioralna w Kotlinie Jeleniogórskiej

polityka senioralnax400Karkonoska Grupa Inicjatyw Senioralnych i Obywatelskich przy współudziale KSON i KAAS w Jeleniej Górze zaprosiła Seniorów gmin powiatu jeleniogórskiego i miasta Jelenia Góra do udziału w badaniu ankietowym, które miało zidentyfikować rzeczywiste lokalne potrzeby osób starszych.

Wyniki badania ankietowego stanowią podstawę do opracowania katalogu potrzeb i zakresu działań zmierzających do poprawy jakości życia seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Ponadto wyniki te jako istotne subregionalne dopełnienie Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce oraz kierunków polityki zdrowotnej i społecznej określonych w Strategii Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2030 pozwolą na sformułowanie zadań o zasięgu lokalnym i regionalnym, które zostaną przedstawione władzom samorządowym jako propozycja strategicznych działań w ramach społecznie oczekiwanej polityki senioralnej w regionie Karkonoszy.

Ankietę przeprowadzono w drugim półroczu 2018 roku na terenie Jeleniej Góry i miejscowości powiatu jeleniogórskiego.

Szczegółowe wyniki ankiety dostępne będą wkrótce na stronie www.kson.pl i www.kaas.pl.

Ankietę przygotowano przy pomocy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, zaangażowaniu Wolontariuszy i seniorów, zaś za jej ostateczne społeczne opracowanie serdecznie dziękujemy Panu mgr Arturowi Zuchewiczowi z Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich.  

w załączeniu pełny dokument

Załączniki:
Pobierz plik (Polityka senioralna_2019.pdf)Polityka senioralna_2019.pdf 333 kB

Spotkanie czwartkowe/II

Powiększ Czcionkę:

ZAPRASZA SERDECZNIE

na czwartkowe spotkanie  integracyjne Członków KAAS

w cyklu Czwartkowych Spotkań Zarządu KAAS i Spotkań z Ciekawymi Ludźmi

Wiktorem Gumprecht

Wiktor Gumprecht

Pilot wycieczek,przewodnik sudecki górski,przewodnik GOT.

Od kilkunastu lat kierownik Rajdu na Raty,

przewodnik i współogranizator wycieczek autokarowo-pieszych po Sudetach polskich i czeskich .

SPOTKANIE w dniu 21 luty 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie KAAS

w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

 dla wszystkich Członków i organizacji zrzeszonych w KSON.

Z A P R A S Z A M Y .

                       Z A R Z Ą D   K A A S

Zebranie

Powiększ Czcionkę:

KAAS

Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów i PROFI-AKADEMIA Szkoła Językowa w Mirsku, informkują że

w dniu 07.02.2019 r .odbędą się spotkania informacyjne odnośnie kursu komputerowego bezpłatnego.

 I spotkanie o godz.9.00 ,II spotkanie o godz.10.00 , III spotkanie o godz.11.00.Spotkania odbędą się w Jeleniej Górze

ul.Krótka12  II piętro Szkola Językowa.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Spotkania czwartkowe

Powiększ Czcionkę:

Na czwartkowym spotkaniu 17 stycznia 2019 roku w cyklu Spotkań z Ciekawymi Ludźmi Członkowie Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze gościli Macieja Zawieruchę – fitoterapeutę.
Temat „ZIOŁA W NASZYM ŻYCIU” i osoba prowadząca zapewniły wyjątkową frekwencję i zainteresowanie słuchaczy. Multimedialną prezentację i bezpośrednią barwną narrację przedstawił Pan Zawierucha w wielu aspektach. O ziołach w wieku senioralnym. O zmianach zachodzących w psychice i organizmie człowieka wraz z procesem starzenia się. O problemach zdrowotnych w wieku dojrzałym. O interakcjach między ziołami i lekami. O właściwościach leczniczych ziół, na przykład liści czarnej jagody leśnej, mniszka lekarskiego, piołunu, morwy, głogu, aronii, czarnego bzu, aksamitki, nawłoci i wielu innych. O zastosowaniu pokrojonych liści niektórych ziół do sałatek na przykład liści mniszka lekarskiego, żywokostu, krwawnika i innych. O tarczycy bajkalskiej. O smakołykach na bazie ziół. O zagrożeniach przy zbieraniu i spożywaniu niektórych ziół na przykład krwawnika, konwalii, naparstnicy. O żeń-szeniu rosnącym kiedyś w Karkonoszach. O konieczności konsultacji z lekarzem prowadzącym przed wprowadzeniem ziół do codziennego użytku.
To była niezwykła opowieść, w którą włączali się aktywnie seniorzy z pytaniami a także ze swoim doświadczeniem i wiedzą na temat uprawiania ziół i ich stosowania.
Na zakończenie Pan Maciej zaserwował herbatę wg swojej receptury, którą zaparzył w dzbanku i poczęstował wszystkich uczestników spotkania.
MJ

spotkanie cykliczne czwartkowe-2

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Powiększ Czcionkę:
KAAS
 

                                                        Zaprasza na

 

                      Spotkanie Integracyjne z okazji    

                                                               

 

                                                                     Międzynarodowego Dnia Kobiet

 

 

    

                                

Dnia 01.marca 2019 r o godz.16.00 -22.00 w "Sali Arka" al.Jana Pawła II Zabobrze (przy kościele)

muzyka taneczna,poczęstunek .

Wstęp 45zł/osoba członkowie KAAS

Wstęp 55zł/ osoba nie członkowie KAAS

 

Zapisy i opłaty przyjmowane są do dnia 19.02.2019 r w biurze KAAS pok.13 w każdy wtorek od godz.10.00-1200

 

Spotkanie integracyjne dofinansowane przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pana Jerzego Łużniaka