Uwaga
  • Lack of access rights - File 'http:/encrypted-tbn1.gstatic.com/images'
  • Lack of access rights - File 'http:/encrypted-tbn1.gstatic.com/images'

Spotkanie czwartkowe 19.04.2018 r

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

 

                                                                        Zaprasza

 

 

Dnia 19.04.218 r. o godz.12.00 na spotkanie integracyjne „czwartkowe” Zarządu KAAS ze swoimi

członkami.

Gościem zaproszonym na to spotkanie pt.

 

 

                                         ŚMIECH TO ZDROWIE

 

 

jest Pani psycholog

 

 

                                            Ewa Knychas

 

 

Spotkanie otwarte dla wszystkich organizacji odbędzie się w świetlicy KSON ul. Oś. Robotnicze 47A

 

                                                                                                Zarząd KAAS

8 rocznica

Powiększ Czcionkę:

Zaproszenie na uroczystości upamiętniające 8 rocznicę tragicznej katastrofy rządowego samolotu TU 154M

Szanowni Państwo,

10 kwietnia br. obchodzić będziemy 8 rocznicę tragicznej katastrofy rządowego samolotu TU 154M pod Smoleńskiem.

Wśród ofiar byli Honorowi Obywatele Jeleniej Góry Ryszard Kaczorowski – Prezydent RP na uchodźstwie i Jerzy Szmajdziński – poseł na Sejm RPWicemarszałek Sejmu RP, Minister Obrony Narodowej.

W IMIENIU FUNDACJI IM. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO, PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY PANA MARCINA ZAWIŁY I PROBOSZCZA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W JELENIEJ GÓRZE KS. PŁK DR ANDRZEJA BOKIEJA ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE TEN TRAGICZNY DZIEŃ.

10 KWIETNIA BR. O GODZ. 8.00 w kościele garnizonowym odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar katastrofy, O GODZ.8.41 POD TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W TEJ KATASTROFIE ZŁOŻYMY KWIATY I ZAPALIMY ZNICZE.

Wspólnie uczcijmy wszystkie ofiary tej tragicznej katastrofy. 

Życzenia 2018 r

Powiększ Czcionkę:

Znalezione obrazy dla zapytania kartka wielkanocna                   

Pełnych radości, pokoju  

                                                                Świąt Wielkiej Nocy

                                                      oraz wiele pomyślności i sukcesów

 

                                                                       Życzy Państwu

      Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów

Seniorzy

Powiększ Czcionkę:
                                                                           
 
                                    SENIORZY W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ
 
       Na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego zamieszkuje prawie 35 tysięcy osób starszych w wieku 60+. Zróżnicowany jest poziom oczekiwań i  potrzeb oraz dostępu do usług kulturalnych, handlowych, bankowych, komunikacyjnych, transportowych, medycznych a także do imprez masowych, wydarzeń sportowych  dla mieszkańców karkonoskich wsi, miasteczek i miast. Powszechnie znany jest utrudniony dostęp tych społeczności do usług  specjalistycznych gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych. Z drugiej strony należy zauważyć i docenić fakt, iż seniorzy Kotliny Jeleniogórskiej wykazują niespożytą energię i aktywność współorganizując lokalne wydarzenia i imprezy okolicznościowe. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna czy organizacje grupujące seniorów mają ogromny dorobek i zaznaczają się pozytywnie w świadomości mieszkańców.
     W ogólnej dyskusji na temat poprawy jakości życia seniorów pojawiły się pierwsze jaskółki. Niezwykłą aktywnością wyróżnia się na tym polu w powiecie jeleniogórskim środowisko gminy Mysłakowice, gdzie powstała Rada Seniorów. Przedstawiciele tej Rady uczestniczyli w tegorocznym Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. Mysłakowiczanie przystąpili do działania profesjonalnie. Opracowali ANKIETĘ dla seniorów 60+, przeprowadzili badania ankietowe i  uruchomili działalność Klubu Seniora+.  Podobne inicjatywy podejmowane są w gminie Podgórzyn, w Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze i innych gminach Kotliny Jeleniogórskiej.  Działania te o charakterze lokalnym nie uwzględniają jednak zarówno wszystkich potrzeb osób starszych, potrzeb sąsiedzkich miejscowości czy Kotliny Jeleniogórskiej jako specyficznego obszaru geograficznego. 
         Społeczeństwo się starzeje, o czym świadczą prognozy demograficzne i z tego powodu coraz częściej w dokumentach Rządu RP pojawiają się strategiczne programy senioralne.
        Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce  wskazują na wiele podmiotów niezbędnych do realizacji zadań programowych. Poza jednostkami administracji publicznej wszystkich szczebli i instytucjami są to  organizacje pozarządowe. Dobra ich współpraca stanowić będzie  o skuteczności i efektywności w realizacji głównego celu polityki senioralnej , czyli poprawy sytuacji życiowej osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu.
         
 
      W dniu 21 marca 2018 roku  z inicjatywy  Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze odbyło się w KSON  spotkanie konsultacyjne 15  przedstawicieli ruchów senioralnych z  miasta i powiatu Jelenia Góra.  W spotkaniu uczestniczył również Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jelenia Góra.
     Inicjatywa zorganizowania spotkania zrodziła się z wielu względów. Najważniejszym z nich jest próba nawiązania kontaktu niezbędnego do podjęcia programowej współpracy z partnerami w sprawie wypracowania wieloletniego planu działania na rzecz osób starszych  w regionie Karkonoszy.  Miasto Jelenia Góra nie ma programu wieloletniej polityki senioralnej. Rada Seniorów nie działa.  Niektóre gminy powiatu jeleniogórskiego wykazują gotowość do merytorycznej debaty na temat długofalowego projektu polityki senioralnej w naszym regionie. Trwają społeczne konsultacje nad Strategią Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2030. I to jest dobry czas na podejmowanie dobrych inicjatyw.
      W czasie 2-godzinnej dyskusji zwracano uwagę na potrzebę traktowania Kotliny Jeleniogórskiej jako jednego organizmu mimo podziału administracyjnego. Przytaczano liczne przykłady dobrych praktyk innych regionów Polski. I tak w wielu regionach z bezpłatnych przewozów komunikacji miejskiej mogą korzystać seniorzy od 65-tego roku życia. W Jeleniej Górze ta zasada obowiązuje dopiero 75-latków. A przecież sprawny dojazd do instytucji kultury, na wydarzenia sportowe, do przychodni lekarskich, i tp.  stanowi istotny element poprawy jakości życia seniorów. 
 Zakwestionowano  stosowany przez Urząd Miasta Jelenia Góra podział mieszkańców miasta i gmin powiatu – członków organizacji senioralnych z siedzibą w Jeleniej Górze – wykluczając ich z możliwości korzystania z Karty Seniora a także z możliwości uczestniczenia w imprezach organizowanych w ramach projektów konkursowych dofinansowywanych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze. A przecież można ten problem rozwiązać poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia pomiędzy gminami.
Uczestnicy spotkania wyrazili wolę dalszego wspólnego działania na rzecz wypracowania polityki senioralnej w Kotlinie Jeleniogórskiej  jako propozycji do konsultacji z przedstawicielami władzy samorządowej Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego. Grupa inicjatywna podjęła jednogłośnie decyzję w sprawie kontynuacji prac nad opracowaniem katalogu potrzeb i działań zmierzających do poprawy jakości życia seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Rad zadeklarowali wsparcie tej inicjatywy przez wprowadzenie problematyki senioralnej pod obrady Rady Miasta i Rady Powiatu. Pierwszym działaniem zespołowym będzie opracowanie i przeprowadzenie ankiety, która ma dać odpowiedź na rzeczywiste lokalne potrzeby seniorów nie zawsze przecież wymagające wielkich inwestycji i nakładów finansowych.
 

Pomoc Społeczna i ZUS

Powiększ Czcionkę:

O ŚWIADCZENIACH POMOCY SPOŁECZNEJ I ZUS

5x400KSON w Jeleniej Górze od wielu lat prowadzi działalność informacyjną i wspierającą dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Realizację projektu PFRON-u „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” gwarantują doradcy i specjaliści z zakresu prawa, psychologii, spraw socjalnych, dietetyki, zdrowego stylu życia. Zmiany przepisów prawnych (inflacja prawa) i różnorodność ich interpretacji wymagają stałego doskonalenia i aktualizacji wiedzy zarówno doradców pracujących przy projektach jak też wolontariuszy organizacji zrzeszonych w KSON. Okresowo przeto organizowane są szkolenia specjalistyczne z zakresu nowych regulacji prawnych w sprawach dotyczących możliwości pomocy przez wskazane instytucje seniorom i osobom niepełnosprawnym.

 

Czytaj więcej...

 

Pasjonaci są wśród nas

Powiększ Czcionkę:
                                                                                                 Pasjonaci są wśród nas
 
 
         Gościem kolejnego czwartkowego spotkania integracyjnego Członków Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów w Jeleniej Górze w dniu 15 lutego 2018 roku był nasz Kolega mgr Zdzisław Karst  specjalista żywienia zbiorowego, znawca i pasjonat kuchni polskiej. 
Historia kuchni polskiej przedstawiona została w nierozerwalnym związku z historycznymi dziejami naszego kraju od czasów opisanych w Kronikach Jana Długosza poprzez toczone boje i bitwy  z różnymi najeźdźcami a także zawierane traktaty i unie z innymi narodami.
Jakaż przebogata ta nasza kuchnia polska i jakaż międzynarodowa! Wspaniałości naszego stołu to często potrawy przyjęte z Litwy – kołduny, solenie mięsa, od Turków gołąbki, bakalie. Po Unii Lubelskiej kuchnia polska wzbogaciła się o polewkę piwną, mięsiwo pieczone z rożna albo z kociołka, polewkę królewską podawaną z podpłomykami, dobre wino. Wraz z Królową Boną kuchnia polska wzbogaciła się o „włoszczyznę”. 
Pierwsze wzmianki najstarszej receptury zebrał kuchmistrz królewski Józef Szmit. „Mieć kucharza na dworze  to był zaszczyt”. Receptury były skrzętnie strzeżone. Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” przywołuje znakomitości biesiadnych stołów dawno minionych czasów. Gość spotkania zaprezentował również bezcenny egzemplarz wydanych w 1860 roku  receptur kulinarnych a także odczytał przykładowo fragment następujący: „… Na śniadanie pan domu jadł 2 kurczaki plus kwiczoły ”!                                                                               
Z „Pamiętników” Jana Chryzystoma Paska wiemy, że sanną się podróżowało z Polski do Szwecji i „dziwy” takie widział … na przykład … flaczki – od lat tradycyjne danie kuchni polskiej. Z każdego prawie zdarzenia „coś” zostawało „nowego’ w kuchni polskiej. Pierogi ruskie – „bo Rosjanie przywieźli zza Buga” – nazwa absurdalna;  do 1930 roku były to po prostu pierogi z ziemniakami i serem.
Podczas prezentacji bibliofilskich białych kruków – Kuchni polskiej w przepisach Lucyny Ćwierczakiewiczowej wydanej w 1865 roku Zdzisław Karst uraczył uczestników odczytaniem wybranych przepisów.
„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wspaniałej erudycji, profesjonalnej prezentacji tematu i kunsztu pasjonata naszego kolegi”.
Zainteresowanie seniorów i wiele padających pytań zasugerowały zaproszenie Zdzisława Karsta na kolejne spotkanie czwartkowe – na gawędę o książce i o etykiecie przy stole. 
                                                                                                                              MJ
 

Dzień Kobiet 2018 r

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

 

luludia2Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów organizuje

w dniu 8 marca 2018 r. Dzień Kobiet w Relaksie

/ul. 1-go Maja/ w godzinach od 10.00 do 13.00

 

Cena 16 zł. od osoby.

Zapisy prowadzi Ewa Kusiak tel.512300350 w:

- Termach Cieplickich w poniedziałki i piątk

- siedzibie KAAS pokój nr 13 /KSON/ wtorek

                                                       w godzinach 10.00-12.00

                                                    Zapisy trwają do dnia 6 marca 2017 r. 

 

Spotkanie czwartkowe 15.03.2018

Powiększ Czcionkę:
                                                                             
                                          ZAPRASZAMY  SERDECZNIE
 
                                                         
                                                              na
 
                             kolejne czwartkowe spotkanie integracyjne Członków KAAS
 
                             w cyklu  Spotkań z Ciekawymi Ludźmi – Jeleniogórzanie –
 
                             z Panem Zdzisławem Karstem na temat
 
 
                                              „Historia kuchni polskiej”
                                                                              
                                                                                                  II spotkanie
 
 
 
                            w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie KAAS
 
                                 w Jeleniej Górze  ul. Osiedle Robotnicze 47 A.
 
              SPOTKANIE otwarte dla wszystkich Członków organizacji zrzeszonych w KSON.
 
              
                                                        Z A P R A S Z A M Y .
 
 
                                                                    Z A R Z Ą D    K A A S
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

 

   W dniu 31,01.2018 r  o godz. 11.00 II termin  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  członków Karkonoskiej Akademi Aktywnych Seniorów.

    Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 03.02.2014 - 31.01.2018 r .Wspomniano o tym jak powstał KAAS kto był

    inicjatorem powstania naszego stowarzyszenia.Następnie przystąpiono do wyboru nowych członków Zarządu.

    Do nowego Zarządu zostali wybrani:

    Irena Szydłowska

    Danuta Masiewicz

    Halina Gajewska

    Ewa łabuda

    Ewa Kusiak

    Halina Rola

    Piotr Rydel

    Mirosława Jośko

    Lech Rataj

   Nastepnie Zarząd wybrał na:

   Prezesa - Lecha Rataja

   vice Prezesa -  Mirosławe Jośko

   Skarbnika  -   Irenę Szydłowską 

   sekretarza -   Haline Gajewską

  W dalszej częsci  Walnego Zebrania vice Prezez Pani Mirosława Jośko przedstawiła plany i wizje KAAS na następne cztery lata działania nowego Zarządu.

  Na tym zakończono Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KAAS.

   

   

                               

 

 

Zawiadomienie

Powiększ Czcionkę:
                                                                         
 KAAS
               
                                                                        58-500 Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47A
                                                                      ……………………………………………………………………………………………
 
 
 
                                                                               Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów niniejszym zaprasza Członków KAAS na  VII  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia  w dniu  31. 01. 2018r.  na godz. 10.30 pierwszy termin  .
Zebranie odbędzie się w  Jeleniogórskim Centrum Kultury   w Jelenie Górze ul. 1-go Maja 60 w pomieszczeniu  Restauracji   „RELAX”- boczna sala .
 
PORZĄDEK  VII  WALNEGO ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW  KARKONOSKIEJ AKADEMII  AKTYWNYCH  SENIORÓW                                                                                        
1.  Otwarcie zebrania.                                                                                                                                                                           
2.  Wybór Przewodniczącego zebrania i protokólanta- głosowanie                   
a/  stwierdzenie  quorum  - ważności zebrania w pierwszym  terminie na podstawie listy  obecności                                 .     
b/ w przypadku braku quorum ogłoszenie zebrania w drugim terminie 
3.  Zatwierdzenie  Regulaminu  i  porządku zebrania   - głosowanie.
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie 
5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków- głosowanie.
6.   Informacja o działalności  Zarządu za okres kadencji , roku 2017 i bieżącej.                                                                            .   
- sprawozdanie z działalności Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych  Stowarzyszenia                                                  .   
 - sprawozdanie z działalności Zarządu na rzecz Członków  Stowarzyszenia                                                                            .   
 -sprawozdanie  z działalności Zarządu w zakresie  spraw finansowych Stowarzyszenia                                                       
7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zakresu merytorycznej  działalności  finansowej  KAAS  w 2017r.                                .   
a/ głosowanie i podjęcie  uchwały  o udzielenie absolutorium dla Zarządu .
8. Przedstawienie rzeczowego Planu Działalności KAAS i  Preliminarza wydatków   na 2018r.                                                   .   
a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plany. 
9.  Wniosek o powiększenie składu Zarządu KAAS  do 9 osób.                                                                                                       .     
a/  głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej powiększenie składu zarządu  do 9 osób.
10. Wybór  Członków Zarządu KAAS                                                                                                                                                   .     
a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Członków do Zarządu KAAS 
11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                           .   
 a/ głosowanie i podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Członków do Komisji   Rewizyjnej  KAAS
12.  Przedstawienie podjętych uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
13.  Wolne wnioski.
14.  Zakończenie  zebrania
 
Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze znajdują się do wglądu w siedzibie KAAS ul.Oś.Robotnicze 49A w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 od dnia 09.01.2018 r do dnia 30.01.2018r
 
 
Sekretarz                                                                                         
………………………. 
Halina Gajewska