Regulamin KAAS

Powiększ Czcionkę:

                                                REGULAMIN

                       ORGANIZOWANIA FORM REKREACJII I WYPOCZYNKU

                         DLA SENIORÓW I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

                                                                          obowiązujący od dnia 27 sierpnia 2019r.

                                                                                                                          Uchwała nr.53/2019