biurokaas@gmail.com

Zarząd KAAS

Prezes:

Lech Rataj

Tel.: 698 370 092.

Wiceprezes:

Mirosława Jośko

Tel.: 790 303 641.

Sekretarz:

Halina Gajewska.

Tel.: 605 533 862.

Skarbnik:

Irena Szydłowska.

Tel.: 609 223 503.

Członek Zarządu:

Ewa Kusiak

Tel.: 512 300 350

Członek Zarządu:

Danuta Masiewicz.

Tel.: 691 730 204.

Członek Zarządu:

Ewa Łabuda.

Tel.: 514 657 745.

Członek Zarządu:

Ewa Kusiak.

Tel.: 512 300 350.