Wycieczka nr 10/21

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 25 lipca 2021 r. na wycieczkę nr 10 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 6.30 do Lubawki (z przesiadką w Sędzisławiu).

Trasa wycieczki długości 14 km prowadzi przez południowo-wschodnią część Wzgórz Bramy Lubawskiej. Ze stacji kolejowej w Lubawce początkowo szlakiem zielonym, później czerwonym podchodzimy na Zadzierną. Jest to najwyższe wzniesienie Wzgórz Bramy Lubawskiej (724 m), z punktu widokowego na szczycie panorama Karkonoszy i Jeziora Bukówka. Po obejrzeniu widoków schodzimy do doliny Bobru, gdzie w przewężeniu między Zadzierną i Zameczkiem w latach 1903-5 wzniesiono zaporę, która utworzyła suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Po przebudowie w latach 80-tych XX wieku i wzniesieniu bocznej zapory od strony Miszkowic powstało najwyżej położone w Sudetach jezioro zaporowe o powierzchni 2 km². Spod zapory podchodzimy na Zameczek       (595 m), szczyt kończący od północy Szczepanowski Grzbiet. W końcowej części wędrówki przez wieś Bukówka idziemy do Lubawki. Po obejrzeniu barokowego kościoła Wniebowzięcia NMP i Rynku o godz. 16.27 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką w Sędzisławiu). Wycieczkę prowadzi Elżbieta Marut z Płóczek Dolnych. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

W niedzielę na wycieczkę nr 9/21

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 18 lipca 2021 r. na wycieczkę nr 9 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.48 do Olszyny (kierunek Görlitz).

Trasa długości 12 km przebiega na Pogórzu Izerskim, nad Jeziorem Złotnickim i Kwisą. W Olszynie oglądamy dwa kościoły: neogotycki św. Józefa i gotycki Podwyższenia Krzyża Św., następnie szlakiem niebieskim przez Zakątek Mordu idziemy do Biedrzychowic. W Biedrzychowicach znajduje się barokowy pałac (obecnie zespół szkół) i ruiny Wieży Woldecka. Na skraju wsi stoi okazały kościół barokowy p.w. św. Antoniego Padewskiego. Wzniesiony w połowie XVII wieku pełnił rolę kościoła granicznego dla śląskich ewangelików. Wyposażenie wnętrza barokowe, na murach zewnętrznych znajduje się kilkanaście płyt nagrobnych i epitafiów. Następnie przez wieś Karłowice dochodzimy do Jeziora Złotnickiego. Jezioro zaporowe o długości ponad 8 km i 125 ha powierzchni powstało w latach 1919-24 w wyniku przegrodzenia wód Kwisy Kamienną zaporą. Północnym brzegiem jeziora idziemy do Gryfowa Śląskiego. Po wyrywkowym zwiedzeniu miasta (Rynek, ratusz, kościół św. Jadwigi z mauzoleum Schaffgotschów) o godz. 18.34 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht (tel. nr 500279011). W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Wycieczka w niedzielę nr 8/21

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 11 lipca 2021 r. na wycieczkę nr 8 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 5.32 do stacji Kłodzko Miasto.

Trasa wycieczki długości 19 km prowadzi przez południowo-wschodnią część Gór Bardzkich (Grzbiet Wschodni). Uwaga: ze względu na liczne trudne podejścia (suma przewyższeń 850 m) wycieczka zalecana dla wprawionych turystów – brak możliwości skrócenia trasy.

Z Kłodzka idziemy szlakiem żółtym na Kłodzką Górę, mijając położony na zboczu Kostrej „Dom Krawca”, dawniej znany jako „Zajazd Kukułka”. Na Kłodzkiej Górze, drugim pod względem wysokości (757 m) szczycie Gór Bardzkich 28 sierpnia 2020 roku uroczyście otwarto wybudowaną w ramach czesko-polskiego projektu metalową wieżę widokową. Z tarasu na wysokości 30 m rozpościerają się wspaniałe widoki, jedne z bardziej okazałych na Ziemi Kłodzkiej. Można podziwiać panoramę Masywu Śnieżnika, Gór Orlickich, Bardzkich oraz Sowich. Z Kłodzkiej Góry przez Przełęcz Łaszczowa (przebiegała tędy historyczna granica między Śląskiem a Czechami) wędrujemy na Kalwarię. Na szczycie znajduje się barokowa kaplica z XVII wieku postawiona w miejscu objawień z 1400 r. Wzdłuż zejścia do Barda mijamy liczne kaplice i stacje drogi krzyżowej nazywane Bardzką Kalwarią. W połowie drogi znajduje się Źródło Marii obudowane niewielką kapliczką, z wodą uznawaną jako cudowna od przeszło 300 lat. O godz. 17.07 odjeżdżamy z Barda pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką na stacji Kłodzko Główne). Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Wycieczka nr 7/21

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 4 lipca 2021 r. na wycieczkę nr 7 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.36 do Głuszycy ( z przesiadką w Wałbrzychu Głównym).

Trasa długości 18 km prowadzi przez północno-wschodni fragment Gór Suchych (pasmo wchodzące w skład Gór Kamiennych). Wycieczka górska, suma podejść około 700 m. Od stacji w Głuszycy ruszamy szlakiem żółtym, w Grzmiącej oglądamy kościół p.w. Narodzenia NMP, jeden z nielicznych zachowanych w Sudetach kościołów drewnianych z połowy XVI w. W dalszym ciągu szlakiem żółtym podchodzimy na Jeleniec Mały a następnie na skalisty Rogowiec zwieńczony ruinami zamku o tej samej nazwie. Wybudowana w końcu XIII w. warownia została zniszczona 200 lat później, gdy stała się siedzibą rycerzy rozbójników i o tego momentu pozostaje w ruinie. W dalszej części wędrówki przez Jeleniec i Turzynę docieramy do leżącej u podnóża Waligóry (najwyższego szczytu Gór Kamiennych) Przełęczy Trzech Dolin. Znajduje się tu schronisko PTTK Andrzejówka, wybudowane w 1933 roku, z zachowanym pierwotnym wystrojem snycerskim w sali bufetowej. Po odpoczynku ruszamy dalej obok dużego kamieniołomu melafiru do Rybnicy Leśnej, gdzie oglądamy drewniany kościół p.w. św. Jadwigi z XVII w. z oryginalnymi malowidłami na drewnie we wnętrzu. W końcowej części wycieczki szlakiem zielonym przez Kamionkę dochodzimy do stacji kolejowej Wałbrzych Główny, skąd o godz. 17.47 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jolanta Kupeć z Dziwiszowa. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Wycieczka nr 6/21

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 27 czerwca 2021 r. na wycieczkę nr 6 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.17 do Jakuszyc ( z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej). Na przystanku kolejowym w Jakuszycach będzie oczekiwał turystów prowadzący wycieczkę Jarosław Kapczyński z Kowar.

Trasa długości 18 km przebiega w środkowej części Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich. Z pociągu wysiadamy na przystanku położonym na skraju Polany Jakuszyckiej. W okolicach Jakuszyc panuje specyficzny mikroklimat sprzyjający długiemu zaleganiu śniegu, miejsce to znane jest wszystkim miłośnikom narciarstwa biegowego w Polsce. Polana Jakuszycka jest miejscem startu licznych biegów narciarskich w ciągu całego sezonu, z najbardziej znanym Biegiem Piastów. Górnym Duktem Końskiej Jamy idziemy do Rozdroża pod Cichą Równią, przecinamy Szklarską Drogę i Konną Ścieżką dochodzimy do malowniczego Jagnięcego Jaru, następnie Siną Drogą docieramy do Chatki Górzystów. Schronisko mieści się w budynku dawnej szkoły, jedynym jaki pozostał po istniejącej tu niegdyś osadzie Wielka Izera, którą założyli w XVII wieku czescy uchodźcy religijni. W 1933 r. wieś liczyła 134 mieszkańców, po 1945 roku nie zasiedlona szybko niszczała. Po odpoczynku szlakiem czerwonym – ścieżką dydaktyczną, idziemy do Orla. Ścieżka dydaktyczna „model Układu Słonecznego” przedstawia Słońce i 8 krążących wokół niego planet w skali 1:1 miliarda. W tej skali pokazane są zarówno rozmiary tych 9 obiektów, jak i odległości między nimi. W Orlu działała w XVIII i XIX wieku huta szkła, przy której powstała niewielka osada. Obecnie w dawnej leśniczówce znajduje się schronisko turystyczne. W końcowej części wędrówki przez Dział Izerski dochodzimy do Polany Jakuszyckiej, skąd o godz. 17.08 odjeżdżamy do Jeleniej Góry (z przesiadką w Szklarskiej Porębie). W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

W niedzielę na wycieczkę nr 5/21r

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 20 czerwca 2021 r. na wycieczkę nr 5 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.36 do Ścinawki Średniej ( z przesiadką w Wałbrzychu Głównym).

Trasa wycieczki długości 18 km prowadzi przez środkową część Wzgórz Ścinawskich. Ze stacji kolejowej, mijając kościół Ewangelicko-Metodystyczny i barokowy kościół pw. Bożego Ciała wędrujemy do Wambierzyc. Ta malowniczo położony między trzema wzgórzami miejscowość jest od kilkuset lat ośrodkiem kultu maryjnego odwiedzanym przez liczne pielgrzymki oraz turystów. Wambierzyckie Sanktuarium Maryjne (bazylika z cudowną figurką Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej Rodzin), Kalwaria z 74 kaplicami oraz ruchoma szopka (ponad 800 figurek) stanowią prawdziwą perłę wśród zabytków Ziemi Kłodzkiej. Zatrzymujemy się tu na odpoczynek oraz indywidualne zwiedzanie. Następnie szlakiem czarnym idziemy do Ratna Dolnego, gdzie z bezpiecznej odległości (zakaz wstępu ze względu na bardzo zły stan obiektu) oglądamy ruiny renesansowego zespołu pałacowego. Z Ratna polnymi ścieżkami docieramy do rozdroża, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki na Góry Stołowe i Wzgórza Ścinawskie. W tym miejscu zmieniamy szlak na zielony, który doprowadzi nas przez Ścinawkę Górną do stacji kolejowej. Po drodze oglądamy starannie restaurowany dwór renesansowy nazywany Zamkiem Kapitanowo.

O godz. 17.36 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Wycieczka w dniach 4-5.09.2021 r

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę  na  wycieczkę Zarząd  Oddziału  PTTK  „Sudety  Zachodnie”  wraz  z  redakcją  „Nowin  Jeleniogórskich”  zapraszają  w dniach  4-5  września  2021  r. z na  wycieczkę  w  ramach  LI  Rajdu  na  Raty.  Trasa  dwudniowej  wycieczki górskiej  prowadzi  przez  Wzgórza  Lewińskie  oraz  pogranicze  Gór  Bystrzyckich  i  Stołowych.  Nocleg został  zarezerwowany w  schronisku PTTK  „Pod Muflonem”  (pokoje  4-5 osobowe). W  sobotę  4  września  przejazd  pociągiem  do  Lewina  Kłodzkiego.  Stąd  wychodzimy  na  o  trasę długości  15km: Lewin  Kłodzki  -  Przełęcz  Lewińska  –  Przełęcz  w  Grodźcu    -  Grodczyn    –  Zamek  Homole  -    Zielone Ludowe  –  Duszniki  Zdrój  –  Schronisko  PTTK  „Pod Muflonem”. W niedzielę  po śniadaniu  wychodzimy ze  schroniska  na  trasę  około 13 km: Schronisko  PTTK  „Pod  Muflonem”    –Stare  Bobrowniki    –    Nowe  Bobrowniki    –    Szczytna    –   -  Zamek  Leśna  –  Piekielna  Przełęcz  –  Polanica  Zdrój  PKP Z  Polanicy  Zdroju odjeżdżamy pociągiem  do Jeleniej  Góry. Godziny  wyjazdu  i  powrotu  zostaną  podane  w  późniejszym  terminie  ze  względu  na  zmiany  rozkładu jazdy.   Cena  noclegu  30  zł  –  płatne  przy  zapisie  w  Oddziale  PTTK  „Sudety  Zachodnie”,  Jelenia  Góra,        ul. 1  Maja  86 (tel. 75  752 58 51).   W schronisku dodatkowa  opłata  za  pościel  10 zł  (można  zabrać  własny śpiwór  lub pościel).   Wycieczkę  prowadzi  Jarosław  Kapczyński  z  Kowar. Uczestnicy  we  własnym  zakresie  ubezpieczają  się  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków, członkowie  PTTK  z  opłaconą  składką  objęci  są  ubezpieczeniem  zbiorowym.

Plan wycieczek na 2021 r

Powiększ Czcionkę:

Otwórz załącznik KLIKAJĄC NA PLIK

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (PLAN WYCIECZEK 2021.pdf)PLAN WYCIECZEK 2021.pdf 324 kB

LI Rajd na Raty Wycieczka autokarowa Jaworzyna Śląska, Wojsławice 10.07.2021 r

Powiększ Czcionkę:

LI Rajd na Raty Wycieczka autokarowa Jaworzyna Śląska, Wojsławice 10.07.2021 r

 

kliknij na plik w załączniku

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Jaworzyna Śląska, Wojsławice 10.07.21 program (1).pdf)Jaworzyna Śląska, Wojsławice 10.07.21 program (1).pdf 1080 kB

W niedzielę na wycieczkę 2021 r

Powiększ Czcionkę:

      

 

W niedzielę na wycieczkę

 

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają do udziału w pięćdziesiątym pierwszym Rajdzie na Raty. W wycieczkach rajdowych może brać udział każdy, komu miły jest czynny wypoczynek na krajoznawczej wędrówce. Żadnych formalności uprzednio załatwiać nie trzeba. Wycieczki piesze długości 12–18 km przebiegające przez najciekawsze tereny Dolnego Śląska oraz przygraniczne rejony Czech i Niemiec (po zniesieniu ograniczeń w przekraczaniu granicy) będą odbywały się we wszystkie niedziele i święta do 5 grudnia br. bez względu na pogodę a prowadzą je społecznie przodownicy turystyki pieszej PTTK oraz przewodnicy sudeccy. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Turyści ponoszą tylko indywidualnie koszty przejazdów i wstępów. Nie jest potrzebne wcześniejsze zgłaszanie udziału w imprezie (z wyjątkiem wycieczek wielodniowych). Wystarczy zgłosić się na miejscu zbiórki, gdzie zawsze oczekuje prowadzący.

Rajd rozpoczynamy w tym roku z trzymiesięcznym opóźnieniem spowodowanym sytuacją epidemiologiczną. Pierwsza wycieczka odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 roku. W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1.5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji. Wyjazd pociągiem o godz. 9.28 do Wojanowa. Trasa długości 12 km prowadzi przez pn.-wsch. część Wzgórz Łomnickich. Od stacji kolejowej idziemy drogą na południe, po 1,5 km spotykamy dwa znakomicie odrestaurowane zespoły pałacowo-parkowe: Pałac Wojanów i położony po drugiej stronie Bobru Pałac Łomnica. Następnie po przekroczeniu rzeki Łomnicy kontynuujemy wędrówkę drogami polnymi. Oglądamy szereg ciekawostek geologicznych: mutony albo barańce – wyniosłości skalne o charakterystycznym kształcie powstałe w wyniku procesu mechanicznego niszczenia podłoża wywołanego przez lodowiec; interesujące formy granitu kulistego - w wyrobisku dawnej cegielni „granitowe jajo” oraz na wzgórzu za domami przysiółka Łomnicy „skalne jabłuszko”. Przez teren dawnego poligonu idziemy na Zamkową Górę, na szczycie w średniowieczu znajdował się niewielki zamek (widoczne nikłe ślady muru).

Za południową obwodnicą Jeleniej Góry podchodzimy na Wzgórze Zamkowe (zwane również pod nazwą Paulinum). Pod wierzchołkiem stoi pałac wzniesiony w 1870 r. przez jeleniogórskiego przemysłowca Kramstę , obecnie mieści się tu luksusowy hotel. Na szczycie wzniesienia okazała baszta skalna, dawniej punkt widokowy. W końcowej części wędrówki schodzimy do centrum Jeleniej Góry. Na trasie wycieczki przewidziane jest ognisko, przy którym dokonamy uroczystej inauguracji pięćdziesiątego pierwszego sezonu Rajdu na Raty.

Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500 279 011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.