Spotkania integracyjne IX, X 2022 r.

Powiększ Czcionkę:

Stowarzyszenie  KAAS organizuje spotkania integracyjne w miesiącach wrzesień i październik  2022 w następujących terminach:

1.Spotkanie czwartkowe 22 września o godz. 12,00 w świetlicy KSON z przedstawicielem banku prelekcja o zagrożeniach przy posługiwaniu  się internetem i sposobach i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

2. Spotkanie integrayjne pod tytułem "GRILL" W dniu 23 września  2022r. o godz.13,00 do godz. 18,00.

    Miejsce spotkania ogródek na zapleczu budynku  KSON pod nazwą      "  Jaśkowa Polana".

   Poczczęstunek ( kiełbasa z grilla, smalec i ogórek, bigos, muzyka).

   Koszt dla członków KAAS - 40zł, dla osób  nie należących do KAAS -60 zł. pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

3. Spotkanie integracyjne pod tytułem " BAL SENIORA" w dniu 8 października 2022r. od godz. 16,00 do godz 21,00 w Restauracji " SKAŁKA" ul.Letnia Zabobrze.

    Całkowity koszt wynosi 140,00zł z tego dla uczestnika spotkania członka KAAS odpłatność - 95 zł pozostałe  45,00zł  dofinansowanie ze składek KAAS.

                                                                                                                  ZAPRASZA ZARZĄD

INFORMACJA ZARZĄDU

Powiększ Czcionkę:

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów niniejszym zaprasza Członków KAAS na XI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia w dniu 27.04 2022r. na godz.  9 3o Zebranie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury ZABOBRZE w Jeleniej Górze     przy ul. Komedy Trzcińskiego 12 .

                                                                                                                        Sekretarz   KAAS                                                   

 Po przeczytaniu proszę  nacisnąć na temat. Dziękuję.

INFORMACJA ZARZĄDU

Powiększ Czcionkę:

                 KARKONOSKA AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW

                                              I N F O R M U J E

                                   DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU

                       W KAŻDY WTOREK OD 10-12 POK. 13

                                                                                   ZARZĄD KAAS

INFORMACJA ZARZĄDU

Powiększ Czcionkę:

UCHWAŁA NR   I/99 / /2022

ZARZĄDU     STOWARZYSZENIA

                                                       KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW                                                            

z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze nr 47 A

z dnia 04.01.2022r.

   w sprawie przedłużenia kadencji Zarządu KAAS

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami   PRAWO O STOWARZYSZENIACH - art.10 ust.3 pkt.1f   - o brzmieniu:

„Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia , o którym mowa w ust. 1 pkt.5 upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,                o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu,     podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii’                                      

Uczestnicy zebrania Zarządu na spotkaniu w dniu   04.01. 2022 roku  postanawiają:         

przedłużyć kadencję aktualnych władz stowarzyszenia do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii’                                      

Za przyjęciem uchwały głosowało   6 osób.    

                                                                                                                              Przewodniczący zebrania

                                                                                                                                    Mirosława Jośko

POWIADOMIENIE

Powiększ Czcionkę:
Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 14-12-2021 w czasie spotkania Zarządu Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów odszedł od nas długoletni Prezes naszej organizacji  LECH RATAJ.
Pogrzeb odbędzie się na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze, w dniu 18-12-2021 /sobota/ o godzinie 12,30
Żonie z Rodziną wyrazy otuchy składa Zarząd KAAS

UCHWAŁA NR V /96 /2021

Powiększ Czcionkę:

 

KAAS

 

UCHWAŁA NR V /96 /2021

STOWARZYSZENIA

                                      KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW                                                            

z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze nr 47 A

  

                                        

Członkowie  Zarządu na spotkaniu w dniu 23.11.2021 roku postanawiają:

W ostatnim okresie   nasiliła się ilości zachorowań i zgonów związanych z epidemią Covid-19.                             Mając na uwadze przestrzeganie ogólnych przepisów i wytycznych związanych z epidemią Covid-19 , aby chronić naszych członków zaszczepionych przed zarażeniem  się wirusem wprowadza się następujące zasady:

 W imprezach integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie  oraz w wizytach w Biurze KAAS  mogą brać udział osoby, które zostały  zaszczepione  lub posiadają aktualny test  stwierdzający negatywny wynik.                                                .  

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób. 

 

UCHWAŁA NR V /94 /2021

ZARZĄDU     

                                                                    STOWARZYSZENIA                                                                           

                                          KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW                                                            

z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze nr 47 A

  

                                        

Członkowie Zarządu na spotkaniu w dniu 23.11.2021 roku postanawiają:

 Z dniem 01.01.2022r. zmienić zasady opłacania składek członkowskich .

1.Członkowie KAAS opłacać będą składkę roczną w wysokości : 60.00 zł (sześćdziesiąt złotych) - za cały rok kalendarzowy - jednorazowo  do 31 marca danego roku.

2.Nowo przyjęte osoby do KAAS   - bez względu w jakim okresie zostały przyjęte - będą wpłacać składkę członkowską w wysokości : 60.00 zł (sześćdziesiąt złotych) - za cały rok kalendarzowy - jednorazowo.

 

 

 Przy czytaniu każdego artykułu kliknij na temat. Dziękujemy.

 

 

 

   

Składki członkowskie

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

 

Zarząd KAAS prosi swoich członków o uregulowanie składek bierzących jak i zaległych w terminie do końca listopada 2021 r.

Osoby które nie uregulują zaległych składek członkowskich nie będą mogły brać udziału w żadnych imprezach organizowanych przez KAAS oraz zostaną skreślone z listy członków KAAS.

Przy czytaniu każdego artykułu kliknij na temat. Dziękujemy.

Spotkanie integracyjne Opłatkowe 2021 r

Powiększ Czcionkę:

KAAS

                                                       Zaprasza na

 

                              Spotkanie Integracyjne 

 

                                 Opłatkowe

 

Spotkanie  z poczęstunkiem odbędziwe się dnia 18.12.2021 r

 

 o godz.12.00 - 14.00 w Restauracji "SKAŁKA" ul Letnia 11 

 

boczna  ul.Ogińskiego Jelenia Góra  Zabobrze

 

Wstęp 27zł/osoba członkowie KAAS

Wstęp 60 zł zł/ osoba nie członkowie KAAS

 

Zapisy w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 pok.13 Oś. Robotnicze 47A

 

do dnia 14.12.2021r

 

Spotkanie integracyjne dofinansowane przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra

 

 Przy czytaniu każdego artykułu kliknij na temat. Dziękujemy.

 

Spotkanie integracyjne Andrzejki 2021 r

Powiększ Czcionkę:

KAAS

 

                                                       Zaprasza na

 

                            Spotkanie Integracyjne 

 

                                        Andrzejki

 

 

 Spotkanie przy muzyce z poczęstunkiem odbędziwe się dnia 28.11.2021 r

 

 o godz.16.00 -21.00 w Restauracji "SKAŁKA" ul Letnia 11 

 

boczna  ul.Ogińskiego Jelenia Góra  Zabobrze

 

Wstęp 60zł/osoba członkowie KAAS

Wstęp 110 zł/ osoba nie członkowie KAAS

 

Zapisy w każdy wtorek od godz 10.00 - 12.00 pok.13 Oś. Robotnicze 47A

 

do dnia 23.11.2021r

 

Spotkanie integracyjne dofinansowane przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra

 

 

 Przy czytaniu każdego artykułu kliknij na temat. Dziękujemy.

 

Spotkanie w środę 10.11.2021 r

Powiększ Czcionkę:

KAAS

                                                                                     zaprasza z cyklu

                    "w III czwartek każdego miesiąca na spotkanie z ciekawymi ludzmi ".

       wyjątkowo w dniu 10.11.2021 r. ( środa) o godz. 14.00. w Muzeum Karkonoskim Jelenia Góra ul. Matejki 28

 

                                                               z Panem Rafałem Skąpskim

 

Po spotkaniu  będziemy mogli bezpłatnie oglądnąć  wystawę pt. Wieś w malarstwie Wiolety Rzążewskiej Dzieła Dolnośląskich Twórców Ludowych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Rafał_Skąpski.pdf)Rafał_Skąpski.pdf 608 kB