W niedzielę na wycieczkę nr 7/19

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 7 kwietnia 2019 r. na wycieczkę nr 7 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 8.45 do Lubawki (z przesiadką w Sędzisławiu).

Trasa długości 16 km przebiega w Górach Kruczych po polskiej i czeskiej (Vraní Hory) stronie. Od stacji kolejowej idziemy do Ulanowic (niegdyś samodzielna wieś, dziś część Lubawki). Tu oglądamy barokowy kościół 14 Wspomożycieli (obecnie p.w. św. Krzysztofa) i pałac opatów krzeszowskich. Następnie szlakiem zielonym podchodzimy na Kruczą Skałę, szczyt 681m zbudowany z porfirów, które na pd-zach zboczu tworzą blisko 100m wysokości urwisko, na krawędzi punkt widokowy zabezpieczony barierką (zbocza i wierzchołek objęte ochroną w ramach florystyczno-krajobrazowego rezerwatu przyrody „Kruczy Kamień”). W dalszym ciągu szlakiem zielonym dochodzimy do węzła szlaków zwanego Krzyżówką BHP, skąd podchodzimy na graniczny grzbiet, przekraczamy granicę i docieramy do niebieskiego szlaku, który zaprowadzi nas na Královecký Špičák – najwyższy szczyt (881m) Gór Kruczych (Vraních hor). W końcowej części wędrówki schodzimy do Královca, skąd o godz. 18.10 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką w Sędzisławiu). Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Wycieczka autokarowa: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 02.07 – 07.07.2019 r.

Powiększ Czcionkę:

XLIX Rajd na Raty

Wycieczka autokarowa: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

02.07 – 07.07.2019 r.

Organizator: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Opracowanie trasy, obsługa przewodnicka: Wiktor Gumprecht

Trasa wycieczki prowadzi przez najciekawsze miejsca Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej popularnie Jurą. Spotkamy tu zróżnicowany krajobraz powstały w wyniku procesów krasowych, niewielkie dolinki i wąwozy, wzgórza, największą w Polsce ilość jaskiń, liczne osobliwości – skalne ostańce o przedziwnych kształtach, Pustynię Błędowską, kilkanaście zamków i strażnic z racji ich położenia na niedostępnych skałach zwanych „orlimi gniazdami”. Dwukrotnie w czasie wycieczki będą dłuższe przejścia piesze (należy zabrać odpowiednie buty i kijki). Noclegi z wyżywieniem w Domaniewicach koło Wolbromia w warunkach turystycznych (pokoje 3-4 osobowe, łazienki na korytarzu).

Program wycieczki:

02.07.2019 r. – wtorek

Wyjazd z Jeleniej Góry, z ulicy Teatralnej o godz. 7.30

Przejazd: Jelenia Góra – Częstochowa – Domaniewice

W Częstochowie odwiedzimy Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce, ale również jeden z najcenniejszych zabytków w naszym kraju. Na kompleks składa się nie tylko bazylika ze słynącym cudami obrazem Czarnej Madonny, ale również muzea, skarbiec, arsenał, mury obronne. W 1994 roku obiekt uznany został za pomnik historii.

03.07 2019 r. - środa

Przejazd: Domaniewice – Olsztyn – Złoty Potok – Domaniewice

Olsztyn – zwiedzamy tu ruiny warownego zamku z XIV wieku, wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego na skalistej grzędzie Słonecznych Skałek. We wsi oglądamy rzeźbioną od 15 lat przez miejscowego artystę ruchomą szopkę, atrakcję o sławie międzynarodowej, nazwaną przez twórcę „Betlejemowo pod strzechą”. Na pobliskim wzgórzu Biakło, nazywanym ze względu na kształt małym Giewontem, podziwiamy ostańce wapienne o ciekawych formach (Mnich, Okręt, Sfinks).

Złoty Potok – w lesie przed miejscowością oglądamy fantazyjne formy skalne – Bramę Twardowskiego i Diabelskie Mosty, we wsi zwiedzamy znajdujące się w Dworku Krasińskich (w 1857 roku przebywał tu poeta Zygmunt Krasiński) muzeum poświęcone poecie, obok w pięknym parku stoi klasycystyczny Pałac Raczyńskich.

04.07.2019 r. – czwartek

Przejazd: Domaniewice – Mirów – Rzędkowice; Skarżyce – Domaniewice

Mirów – oglądamy tu jeden z najciekawszych zamków jurajskich, dokładnie dopasowany do kształtu skały, na której stoi, następnie widokową trasą wśród skałek idziemy (2 km) do zamku Bobolice, który po wieloletniej rekonstrukcji powrócił do stanu z lat swojej największej świetności (zwiedzamy wnętrze).

Rzędkowice – z parkingu wychodzimy na trasę pieszą (13 km), wzdłuż niezwykle malowniczego muru Skał Rzędkowickich idziemy na skalistą Górę Zborów, z wierzchołkowych skałek podziwiamy piękne widoki, dalej przez Ruskie Skały, obok ruin zamku Bąkowiec w Morsku, docieramy do Skarżyc. W pobliżu wsi znajduje się olbrzymia skała z otworem – Okiennik Wielki, obok Maczugi Herkulesa najbardziej znany ostaniec jurajski.

05.07.2019 r. – piątek

Przejazd: Domaniewice – Pieskowa Skała – Ojców – Domaniewice

W tym dniu zwiedzamy Ojcowski Park Narodowy obejmujący najcenniejszy odcinek Doliny Prądnika, wciętej w skalne ściany o różnorodnych formach, najciekawsze to: Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Brama Krakowska.

Zaczynamy od zwiedzenia zamku Pieskowa Skała, jednego z najpiękniejszych zamków rycerskich w Polsce. W Ojcowie zwiedzamy ruiny Zamku Kazimierzowskiego, gdzie zobaczymy typowe średniowieczne założenia obronne. Na zakończenie idziemy na najwyższe wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym – Górę Chełmową do Groty Łokietka, najdłuższej jaskini na terenie Parku, legendarnego miejsca schronienia Władysława Łokietka w okresie jego walk o tron.

06.07.2019 r. – sobota

Przejazd: Domaniewice – Podzamcze – Chechło – Wierzchowie; Będkowice – Domaniewice

Podzamcze – zwiedzamy tu zamek Ogrodzieniec, o którym Adolf Dygasiński pisał, że bezsprzecznie należy do najpiękniejszych na świecie – tak zespoliły się tu resztki dzieła rąk ludzkich z ruinami przyrody (ostańcami).

Chechło – z punktu widokowego oglądamy Pustynię Błędowską, największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²).

Wierzchowie – w pobliżu tej miejscowości zwiedzamy dwie jaskinie: Jaskinię Wierzchowską Górną, największą udostępnioną do zwiedzania na Jurze i ciekawą ze względu na szatę naciekową Jaskinię Nietoperzową (w 1997 roku Jerzy Hoffman nakręcił tu scenę do filmu „Ogniem i mieczem).

Po zwiedzeniu jaskiń wychodzimy na trasę pieszą (8 km), najpierw na najwyższe wzniesienie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Skałkę 502 (wybitny punkt widokowy), następnie wędrujemy przez piękną krajobrazowo Dolinę Będkowską, jedną z siedmiu dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, niezwykle cenną ze względu występujące tu niemal wszystkie zjawiska krasowe.

07.07.2019 r. – niedziela

Przejazd: Domaniewice – Smoleń – Tarnowskie Góry – Jelenia Góra

Smoleń – zwiedzamy tu niedawno odrestaurowany średniowieczny zamek stojący na wysokim stożkowatym wzniesieniu (obszerne widoki).

Tarnowskie Góry – największą atrakcją turystyczną miasta jest Zabytkowa Kopalnia Srebra, zwiedzamy pochodzące z XVII-XIX wieku wyrobiska, klatką szybową w szybie „Anioł’ zjeżdżamy na głębokość 40 m, wchodzimy w labirynt chodników z odtworzonymi stanowiskami pracy gwarków, mijamy kilka dużych komór z największą „Niską” o powierzchni 2000 m². Trasa turystyczna liczy 1740 m, jej część pokonujemy łodziami. Uwaga: w kopalni panuje stała temperatura około 10ºC.

Koszt wycieczki: 760 zł członkowie PTTK

780 zł pozostali uczestnicy

Cena obejmuje: autokar, noclegi, wyżywienie (5 x śniadanie, 5 x obiadokolacja),

ubezpieczenie NNW, obsługę przewodnicką

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”,

Jelenia Góra ul. 1–go Maja 86

- zaliczka w wysokości 400 zł – w dniu zapisu

- dopłata do dnia 31.05.2019 r.

Koszt biletów wstępu (około 140 zł) uczestnicy pokrywają indywidualnie

Narciarski Rajd na Raty. nr19/19

Powiększ Czcionkę:

VII Narciarski Rajd Na Raty (wycieczka Nr 21)

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na wycieczkę nr 19 na nartach śladowych (biegowych) z przewodnikiem w ramach Narciarskiego Rajdu na Raty. Należy mieć z sobą: narty do turystyki narciarskiej z kijkami. Polecamy narty tzw. śladowe. Ponadto wskazane jest posiadanie plecaka, a w nim m.in. nietłukący się termos z gorącym napojem i prowiant. Trzeba też pamiętać o stosownym ubiorze.

Spotykamy się 30.03.2019 (sobota) o godz. 09.00 na parkingu pod Bukovcem w m.Jizerka.

Planowana trasa wędrówki wynosi ok.29 km i przebiega: Jizerka – Przerwana Zapora – Smedava – Jizerka.

Uwagi:

Dojazd i powrót własnym środkiem transportu lub „koleżeńskim” zakresie.

Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym. Wycieczka jest bezpłatna, nie trzeba się nigdzie zapisywać, a uczestnicy pokrywają koszty swoich dojazdów.

Uczestnik wycieczki obowiązkowo musi posiadać dowód osobisty lub paszport (przekraczamy granicę państwową).

W przypadku powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników wycieczki, trasa może być skrócona lub zmieniona.

Wycieczkę społecznie prowadzi przewodnik sudecki Janusz Perz ( tel. 600 034 715).

Wycieczka nr 6/19

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 31 marca 2019 r. na wycieczkę nr 6 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.42 do Boguszowa Gorc. Zbiórka uczestników na stacji Boguszów Gorce Zachód o godz. 8.20.

Trasa długości 15 km przebiega w zachodniej części Gór Wałbrzyskich. Od stacji kolejowej w Gorcach idziemy przez miasto obok szybu Witold dawnej kopalni węgla kamiennego Victoria. W wyremontowanym budynku nadszybia znajduje się obecnie Centrum Kulturalno-Kongresowe. Szlakiem czarnym ścieżkami polnymi i leśnymi podchodzimy na Trójgarb, trójwierzchołkowy szczyt o kulminacjach 757, 778 i 738m. Na najwyższym środkowym wierzchołku znajdowała się wybudowana w 1882 roku drewniana wieża widokowa i niewielka restauracja. W grudniu 2018 roku otworzono nową metalową wieżę o wysokości 27 m. Po obejrzeniu panoramy szlakiem niebieskim schodzimy do Witkowa. W pobliżu przystanku kolejowego oglądamy barokowy kościół Zwiastowania NMP. O godz. 16.44 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Elżbieta Marut z Płóczek Dolnych.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

VII Narciarski Rajd Na Raty (wycieczka Nr 20)19

Powiększ Czcionkę:

VII Narciarski Rajd Na Raty (wycieczka Nr 20)

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprasza na wycieczkę nr 19 na nartach śladowych (biegowych) z przewodnikiem w ramach Narciarskiego Rajdu na Raty. Należy mieć z sobą: narty do turystyki narciarskiej z kijkami. Polecamy narty tzw. śladowe. Ponadto wskazane jest posiadanie plecaka, a w nim m.in. nietłukący się termos z gorącym napojem i prowiant. Trzeba też pamiętać o stosownym ubiorze.

Spotykamy się 23.03.2019 (sobota) o godz. 09.00 na parkingu pod Bukovcem w m.Jizerka.

Planowana trasa wędrówki wynosi ok.31 km i przebiega: Jizerka – Palicnik – Smedava – Jizerka.

Uwagi:

Dojazd i powrót własnym środkiem transportu lub „koleżeńskim” zakresie.

Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym. Wycieczka jest bezpłatna, nie trzeba się nigdzie zapisywać, a uczestnicy pokrywają koszty swoich dojazdów.

Uczestnik wycieczki obowiązkowo musi posiadać dowód osobisty lub paszport (przekraczamy granicę państwową).

W przypadku powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników wycieczki, trasa może być skrócona lub zmieniona.

Wycieczkę społecznie prowadzi przewodnik sudecki Janusz Perz ( tel. 600 034 715).

W niedzielę na wycieczkę nr 5/19

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 24 marca 2019 r. na wycieczkę nr 5 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z przystanku „Bankowa” autobusem MZK nr 1 o godz. 9.47 do Chrośnicy.

Trasa długości 13 km przebiega fragmentami Grzbietów Południowego i Małego Gór Kaczawskich. W Chrośnicy oglądamy gotycki kościół p.w. św. Jadwigi. Na teren kościelny prowadzi budynek bramny z półkoliście zamkniętym prześwitem. Wyjątkową wartość posiada najliczniejszy w regionie zespół 5 krzyży pokutnych wmurowanych w ściany i stojących przy murze cmentarnym. Ze wsi szlakiem niebieskim przez Przełęcz Chrośnicką idziemy do Płoszczyny. W pobliżu przełęczy oglądamy dwuczłonowe grodzisko z XIII-XIV w. otoczone wałem ziemnym sięgającym do 3,5 m wysokości. Następnie ścieżkami polnymi i leśnymi podchodzimy na Stromiec (551 m), wyniosły szczyt o charakterystycznym z daleka rozpoznawalnym kształcie. Ze Stromca polnymi drogami idziemy na Górę Szybowcową, najwyższy szczyt Grzbietu Małego (561 m). Na górze znajduje się lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego, jest to również znakomity punkt widokowy na Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i Rudawy Janowickie. Po obejrzeniu panoramy schodzimy na jeleniogórskie osiedle Zabobrze, gdzie kończymy wędrówkę. Na trasie wędrówki jest przewidziane ognisko. Wycieczkę prowadzi Jolanta Kupeć z Dziwiszowa.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Rajd na raty nr4/19

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 17 marca 2019 r. na wycieczkę nr 4 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 8.45 do Kamiennej Góry (z przesiadką w Sędzisławiu).

Trasa długości 12 km prowadzi z Obniżenia Kamiennej Góry do Kotliny Krzeszowskiej. W Kamiennej Górze oglądamy najciekawsze zabytki miasta: kościół śś. Piotra i Pawła (XV-XVI w. z bogatym, zróżnicowanym wyposażeniem), kościół MB Różańcowej (wzniesiony w 1720r. jeden z 6 tzw. Kościołów Łaski), Ratusz (okazała neorenesansowa budowla z 1905r.), cmentarz żydowski (założony w XVIII w.), zabytkowe kamienice. Po zwiedzeniu miasta przez Gorę Kościelną i grzbiet Długosza (najdalej na północ wysunięty szczyt Gór Kruczych) idziemy do Krzeszowa. Zatrzymujemy się w Betlejem, gdzie obejrzymy znajdujący się tu drewniany pawilon na wodzie z malowidłami wnuka wybitnego malarza śląskiego Michała Willmanna, Georga Neunhertza odnoszącymi się do Starego Testamentu związanymi treściowo z wodą. W Krzeszowie zwiedzimy obiekty dawnego opactwa Cystersów, zabytek najwyższej światowej klasy wpisany na listę Pomników Historii. W kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, ze względu na przebogate wnętrze nazywanym europejską perłą baroku największym skarbem jest XIII-wieczna ikona Matki Bożej Łaskawej – najstarszy wizerunek maryjny w Polsce. W tylnej części świątyni znajduje się mauzoleum, w którym spoczywają szczątki fundatorów krzeszowskiego opactwa. Na placu sanktuarium znajduje się również kościół p.w. św. Józefa z cyklem fresków „Śląskiego Rembrandta” Michała Willmanna prezentującym w niespotykany sposób sceny z życia św. Rodziny. Po zakończeniu zwiedzania o godz. 16.46 odjeżdżamy autobusem PKS do Jeleniej Góry (z przesiadką w Kamiennej Górze). Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011)

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

" TOSKANIA ze Sławkiem”

Powiększ Czcionkę:

                                                                                " TOSKANIA ze Sławkiem”

                                (autorski program przewodnika sudeckiego, pilota wycieczek                                                                        Sławka Stankiewicza)

                                          (organizator BTM Maciej Stanisz Piechowice)

 

26.04.2019 (piątek) godz. 17:00, wyjad z Teatralnej w Jeleniej Górze

27.04.2019 (sobota) ok. godz. 8:00, przyjazd do Wenecji WENECJA: Bazylika Św. Marka - z przewodnikiem (prawdopodobne miejsce pochówku apostoła Św. Marka) Ew. Pałac Dożów / wejście fakultatywne dla chętnych , wstęp ok. 20 EUR/os (była rezydencja przywódców politycznych Wenecji, więzienie i most Westchnień, spacer wąskimi uliczkami) Ew. rejs tramwajem wodnym / rejs fakultatywnie , wstęp ok. 8 EUR/os Ok. godz. 17.00 wyjazd w kierunku Florencji. Ok. godz. 20.30 - 21.00 przyjazd na obiadokolacje i nocleg w okolice Florencji. Standard hotelu***, pokoje 2 – osobowe.

28.04.2019 (niedziela) śniadanie, po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę MONTECATINI TERME / COLLODI / VINICI: Montecatini Terme (spacer po uzdrowisku, kościół i klasztor Santa Maria a Ripa, zabytkowy park) Collodi (miasto i park Pinokia) Vinci (miasteczko Leonarda da Vinci) / wstęp fakultatywnie do domu Leonarda da Vinci ok. 11 EUR/os Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

29.04.2019r( poniedziałek) śniadanie, po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę CARRARA / PIZA: Carrara (miejscowość slynnąca z kamieniołomów marmurów, muzeum marmurów karraryjskich katedra) Piza (kompleks budowli na placu cudów – katedra, baptysterium, cmentarz Campo Santo, krzywa wieża) / wstęp fakultatywnie na krzywą wieżę ok. 18 EUR/os Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

30.04.2019 (wtorek) śniadanie, po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę* * możliwy przejazd i powrót do/z Florencji pociągiem, pod warunkiem dostępności FLORENCJA: Bazylika Santa Croce (z grobami Dantego, Michała Anioła, Galileusza, Machaviallego) – Katedra Santa Maria di Fiore, Dzwonnica Giotta, Piazza della Signiora, Pallazo Publico, Ponte Vecchio Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

01.05.2019 (środa) śniadanie, po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę* SIENA / SAN GIMIGLIANO: Siena (zabytkowa starówka i ratusz, wieża z dzwonnicą, kateda) San Gimigliano (miasto zabytkowych wież, katedra, kolegiata) Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

02.05.2019 (czwartek) śniadanie, po śniadaniu DZIEŃ LENIA / FLORENCJA: Florencja - indywidualne zwiedzanie lub relaks w miejscowości gdzie śpimy. Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

03.05.2019 (piątek) śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Austrii INNSBRUCK: (spacer autorski Slawka po mieście, ciekawostki, zabytki) Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

04.05.2019 (sobota) śniadanie, po śniadaniu wyjazd na wycieczkę INNSBRUCK I OKOLICE Innsbruck (skocznia narciarska) – Svarovski (świat i magia kryształów i ozdób słynnego producenta jubilera) Wieczorem powrót na obiadokolacje do hotelu.

06.05.2019 (niedziela) śniadanie, po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski.

Ok. godz. 17.00 przyjazd do Polski POWRÓT DO POLSKI

 

Organizator Biuro Turystyki Młodzieżowej „Maciej Stanisz” Piechowice, Żymierskiego 53A/11, 58-573 Piechowice, tel. 75 76 111 06, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt wyjazdu 2019 zł/os + 60 EUR/ na wstępy W cenie wycieczki (autokar z parkingami i terminalami, przejazd pociągiem do/z Florencji, ubezpieczenie NNW+KL we Włoszech, Austrii, opieka pilota i przewodników lokalnych, noclegi ze śnidaniem i obiadokolacją , 6 dób we Włoszech i 2 doby w Austrii) Cena nie obejmuje: (biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji)

Wpłaty: konto bankowe: PKO BP I / O Jelenia Góra, nr konta:18 1020 2124 0000 8402 0083 7310 z dopiskiem Toskania 2019 I rata 1000 zł; II rata 1019 zł - 21 dni przed wyjazdem Dane do przelewu:

Biuro Turystki Młodzieżowej „Maciej Stanisz”, ul. Kryształowa 53 A/11, 58-573 Piechowice Kontakt: 75761711106, lub 601696988 /biuro/ 693355895 Sławek Stankiewicz – pilot

Rajd na raty nr 3/19

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 10 marca 2019 r. na wycieczkę nr 3 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z przystanku „Bankowa” autobusem MZK nr 5 o godz. 8.32 do Siedlęcina. Zbiórka uczestników na przystanku „Siedlęcin przy Krzyżu” o godz. 8.50.

Trasa długości 13 km prowadzi przez południowy fragment Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Od przystanku autobusowego drogą przez Wrzeszczyn dochodzimy do zapory wrzeszczyńskiej. Kamienna tama na Bobrze o wysokości blisko 20 m wybudowana w 1927 r. utworzyła jezioro zaporowe o powierzchni 40 ha, najmłodsze z całego zespołu zbiorników na Bobrze. Obok zapory znajduje się elektrownia wodna (moc 5 MW), pierwsza na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, w której zainstalowano turbiny systemu Kaplana. Następnie malowniczą drogą wzdłuż jeziora i rzeki idziemy do Siedlęcina. Przechodzimy na drugi brzeg Bobru, mijamy kolejną zaporę tworzącą Jezioro Modre i docieramy do schroniska PTTK Perła Zachodu. Pięknie położony na wysokim, urwistym brzegu drewniano-murowany budynek schroniska wybudowano w 1927 r. po utworzeniu Jeziora Modrego. W sąsiedztwie schroniska są liczne skałki z okazałą Wieżycą na drugim brzegu Bobru. Po odpoczynku w schronisku, w końcowej części wędrówki, malowniczym przełomowym odcinkiem doliny Bobru o nazwie Borowy Jar przez „Koniec Świata” idziemy do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Rajd na raty nr.2/19

Powiększ Czcionkę:

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 3 marca 2019 r. na wycieczkę nr 2 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 8.44 do Marciszowa. Trasa długości 13 km prowadzi przez południowo-wschodnią część Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Od stacji w Marciszowie idziemy wzdłuż Mienicy trasą dawnej kolejki wąskotorowej przez przysiółek „Pod Zegarem” do Wieściszowic. Powyżej wsi podziwiamy największą atrakcję okolicy – „Kolorowe Jeziorka” (Purpurowe i Błękitne) powstałe w dawnych wyrobiskach kopalni łupków pirytonośnych. Następnie schodzimy do Wieściszowic, gdzie oglądamy dwa kościoły: gotycki z XVI w (obecnie kaplica cmentarna) i neogotycki z połowy XIX w. Drogą polną, szlakiem niebieskim przez Przybkowice idziemy do Ciechanowic. Znajdują się tu interesujące zabytki: pałac powstały w połowie XVIII w. w wyniku gruntownej przebudowy renesansowego zamku (obecnie remontowany) i kościół p.w. św. Augustyna z cennym renesansowym i barokowym wyposażeniem, na murze kościelnym zespół kamiennych epitafiów z XVI-XVIII w. O godz. 16.56 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Na trasie wędrówki jest przewidziane ognisko.

Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500 279 011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.