biurokaas@gmail.com

Zarząd KAAS

Prezes:

Irena Szydłowska.

Tel.: 609 223 503.

Wiceprezes:

Andrzej Polowczyk.

Tel.: 887 069 992.

Sekretarz:

Halina Gajewska.

Tel.: 605 533 862.

Skarbnik:

Ewa Łabuda.

Tel.: 514 657 745.

Członek Zarządu:

Ewa Kusiak.

Tel.: 512 300 350.

Członek Zarządu:

Danuta Masiewicz.

Tel.: 691 730 204.

Członek Zarządu:

Wanda Drozd.

Tel.: 607 731 390.

Członek Zarządu:

Ewa Kusiak.

Tel.: 512 300 350.

Członek Zarządu

Danuta Stobińska.

Tel. :503 168 468.