INFORMACJA ZARZĄDU

Powiększ Czcionkę:

UCHWAŁA NR   I/99 / /2022

ZARZĄDU     STOWARZYSZENIA

                                                       KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW                                                            

z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze nr 47 A

z dnia 04.01.2022r.

   w sprawie przedłużenia kadencji Zarządu KAAS

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami   PRAWO O STOWARZYSZENIACH - art.10 ust.3 pkt.1f   - o brzmieniu:

„Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia , o którym mowa w ust. 1 pkt.5 upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,                o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu,     podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii’                                      

Uczestnicy zebrania Zarządu na spotkaniu w dniu   04.01. 2022 roku  postanawiają:         

przedłużyć kadencję aktualnych władz stowarzyszenia do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii’                                      

Za przyjęciem uchwały głosowało   6 osób.    

                                                                                                                              Przewodniczący zebrania

                                                                                                                                    Mirosława Jośko

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież